Usluge

Djelatnosti društva su:

 

70    Poslovanje nekretninama
74.7 Čišćenje svih objekata
74.7 Promet nekretninama
74.7 Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
74.7 Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
74.7 Upravljanje kotlovnicama
74.7 Opskrba toplinskom energijom.
Organiziranje usluge smještaja i prehrane u sklopu organiziranog odmora djece u ugostiteljskom
objektu zatvorenog tipa – odmaralištu za djecu