O nama

«Stanouprava» d.o.o. Beli Manastir, osnovana je 1998.godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru.

Osnivač i 100% vlasnik «Stanouprave» d.o.o. Beli Manastir je Grad Beli Manastir.

Temeljem akta o osnivanju kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na sjednici održanoj 30.03.1998. g. predsjednik Gradskog vijeća IVICA BUCONJIĆ potpisao je Izjavu o osnivanju ruštva s ograničenom odgovornošću.

 

Odlukom Grada Belog Manastira te Općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, «Stanouprava» je imenovana za prinudnog upravitelja za sve stambene zgrade na području Grada i navedenih općina.

Temeljem sklopljenih ugovora o upravljanju stambenim zgradama sa Gradom i ostalim općinama, «Stanouprava» d.o.o. Beli Manastir za Grad i općine naplaćuje najamninu, a za ostale vlasnike (država, HFP i dr.), naplaćuje pričuvu u ime i za račun vlasnika stanova.

«Stanouprava» ima Skupštinu Društva, koju imenuje vlasnik – Grad Beli Manastir i ima 7 članova.
Skupština Društva imenuje Nadzorni odbor od 3 člana.

Uprava društva je od jednog člana – direktora.

Predsjednik Skupštine Društva je Marko Bogatić

 

 

Poslovi koje obavlja «Stanouprava»  organizirani su u tri sektora i to:

•Računovodstvo, likvidatura, praćenje naplate najamnine, zajedničke pričuve i naknade za isporučenu toplinsku energiju

•Pravni poslovi, nadzor nad izvedenim radovima, priprema troškovnika, vođenje pismohrane za svaki stan i za svaku zgradu i dr.

•Administrativni poslovi, djelovodnici, zaprimanje stranaka, vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Nadzornog odbora i dr.

 

Društvo ima 8 zaposlenih.
«Stanouprava» d.o.o. Beli Manastir je član – osnivač UDRUGE UPRAVITELJ sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 1, a predstavnik «Stanouprave»  je trenutno član Upravnog odbora spomenute udruge u čijem radu aktivno učestvujemo.

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st.2. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 120/16.), Stanouprava d.o.o. Beli Manastir kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

APEX j.d.o.o. Beli Manastir, Osječka , 34B OIB:6558529971

POPIS POSLOVNIH SUBJEKATA S KOJIMA STANOUPRAVA D.O.O. BELI MANASTIR NE SMIJE STUPATI U POSLOVNI ODNOS SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 17. st.4. i članka 20.st.3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („NN“, broj: 26/11.; 12/12. i 48/13. – pročišćeni tekst), Stanouprava d.o.o. Beli Manastir, objavljuje popis poslovnih subjekata s kojima ne smije stupati u poslovni odnos (niti isti poslovni subjekt smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelja u tom poslovnom odnosu) kako slijedi

APEX j.d.o.o. Beli Manastir, Osječka , 34B OIB:6558529971