Kontakt

Kontakt

STANOUPRAVA d.o.o.

 

Beli Manastir 31300

Kralja Tomislava 53

 

p.p. 48

 

telefon: 031 701 376

telefax: 031 701 349

 

e-mail: stanouprava@stanouprava.hr

http://www.stanouprava.hr

 

Žiro račun:
HR0323400091100153029 – redovni

HR8123400091510134444 – pričuva

HR2523400091510135646 – centralno

HR5723400091510422675 – more

HR9023400091510509769 – najamnina

OIB: 89589416149