Kontakt

STANOUPRAVA d.o.o.

Beli Manastir 31300
Kralja Tomislava 53

p.p. 48

telefon: 031 701 376
telefax: 031 701 349

e-mail: stanouprava@stanouprava.hr
http://www.stanouprava.hr

Žiro račun:
HR0323400091100153029 – redovni
HR8123400091510134444 – pričuva
HR2523400091510135646 – centralno
HR5723400091510422675 – more
HR9023400091510509769 – najamnina

OIB: 89589416149